Posty

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została  lista rankingowapo odwołaniach Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach II NABORU Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 1 do 5 powinni dokonać  rejestracji działalności gospodarczej do dnia 14.10.2019 r.(dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem)  i dostarczyć najpóźniej do 14.10.2019 r. do Izby Rzemieślniczej w Opolu ul. Katowicka 55, I piętro, pokój 1.14, tel. 77 454 31 73 wew. 29, w godzinach od 9.00  do 14.00 celem weryfikacji,  dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym: 1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, poświadczający zarejestrowanie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie wskazanym przez Realizatora projektu - Izbę Rzemieślniczą w Opolu, 2. Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS Z…

Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach II NABORU

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowaWniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach II NABORU Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 1 do 17 powinni dokonać  rejestracji działalności gospodarczej do dnia 30.09.2019 r.(dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem)  i dostarczyć najpóźniej do 30.09.2019 r. do Izby Rzemieślniczej w Opolu ul. Katowicka 55, I piętro, pokój 1.14, tel. 77 454 31 73 wew. 29, w godzinach od 9.00  do 14.00 celem weryfikacji,  dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym:
1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, poświadczający zarejestrowanie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie wskazanym przez Realizatora projektu - Izbę Rzemieślniczą w Opolu,
2. Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS…
NABÓR  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH I NABORU
Uprzejmie informujemy, że w okresie od 23 do 30 września 2019 r., w godzinach od 9.00 – 14.00 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć w Biurze projektu  – Izbie Rzemieślniczej w Opolu, Opole, ul. Katowicka 55, I piętro lub przesłać pocztą w terminie i  godzinach określonych na stronie internetowej Projektu.

 Wnioski złożone w biurze projektu  po wyznaczonej dacie i  godzinie nie zostaną przyjęte. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uznaje się datę wpływu Wniosku , a nie datę stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru (określonego na stronie internetowej Projektu ) nie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej i nie będą zwracane.
Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (za…
Obraz
Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została  lista rankingowapo odwołaniach Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach I NABORU Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 1 do 4 powinni dokonać  rejestracji działalności gospodarczej do dnia 11.09.2019 r.(dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem)  i dostarczyć najpóźniej do11.09.2019 r. do Izby Rzemieślniczej w Opolu ul. Katowicka 55, I piętro, pokój 1.14, tel. 77 454 31 73 wew. 29, w godzinach od 9.00  do 14.00 celem weryfikacji,  dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym: 1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, poświadczający zarejestrowanie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie wskazanym przez Realizatora projektu - Izbę Rzemieślniczą w Opolu, 2. Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA…
Obraz
Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została  Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJA FIRMA 2,w ramach III NABORU, sporządzana po zakończeniu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych przez Komisję rekrutacyjną.

Informacja z wynikami oceny do poszczególnych Kandydatów wysłana zostanie drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem e-maila, a także poprzez wiadomości SMS (Short Message Service).

 Lista rankingowa uczestników projektu2


Obraz
Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach I NABORU Uczestnicy projektu, których wnioski znajdują się na pozycji od 1 do 17 powinni dokonać  rejestracji działalności gospodarczej do dnia 16.08.2019 r.(dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem)  i dostarczyć najpóźniej do16.08.2019 r. do Izby Rzemieślniczej w Opolu ul. Katowicka 55, I piętro, pokój 1.14, tel. 77 454 31 73 wew. 29, w godzinach od 9.00  do 14.00 celem weryfikacji,  dokumenty niezbędne do zawarcia  Umowy na otrzymanie dotacji, w tym: 1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, poświadczający zarejestrowanie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie wskazanym przez Realizatora projektu - Izbę Rzemieślniczą w Opolu, 2. Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, Z…

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJA FIRMA 2 w ramach II NABORU

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została  Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJA FIRMA 2,w ramach II NABORU, sporządzana po zakończeniu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych przez Komisję rekrutacyjną.

Informacja z wynikami oceny do poszczególnych Kandydatów wysłana zostanie drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem e-maila, a także poprzez wiadomości SMS (Short Message Service).

Pobierz plik: Lista rankingowa uczestników projektu2.doc