Posty

Nabór „Wniosków o przyznanie dotacji"

 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. odbędzie się nabór „Wniosków o przyznanie dotacji". „Wniosek o przyznanie dotacji" należy złożyć w wyżej wymienionym terminie, zgodnie z procedurą opisaną w § 4 pkt. 6,7 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2": w biurze projektu tj. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, w godzinach od 8.00 do 14.00, lub przesłać na adres biura projektu ( liczy się data wpływu „Wniosku o przyznanie dotacji" do biura projektu, a nie data stempla pocztowego). Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce "dokumenty do pobrania". Poniżej wykaz dokumentów które należy złożyć ( numer pod którym znajdują się dokumenty w zakładce "dokumenty do pobrania".  : 1. Wniosek

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Moja Przyszłość - Moja firma 2 został wydłużony do dnia 10 kwietnia 2021 r.

Lista rankingowa Uczestników projektu w ramach IV naboru.

 Szanowni  Państwo, uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została  Lista rankingowa Uczestników projektu w ramach IV naboru. Informacja o ostatecznych wynikach oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych wysłana została do za pośrednictwem sms w dniu dzisiejszym tj. 10.03.2021 roku. Kandydaci, którzy zostali Uczestnikami projektu zobowiązani są do stawienia się 17.03.2021 r. w godzinach 9-13 w Biurze Projektu tj. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, pokój 1.4 w celu podpisania: Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika, Oświadczenia Uczestnika projektu oraz Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.  lista rankingowa uczestników projektu IV nabór.doc

UWAGA ! KOLEJNY NABÓR DO PROJ. MOJA PRZYSZŁOŚĆ-MOJA FIRMA 2

DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO, PRACUJĄCYCH ZARABIAJĄCYCH NAJNIŻSZA KRAJOWĄ W WIEKU OD 30 ROKU ŻYCIA Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej Nie masz środków finansowych przeznaczonych na ten cel Weź udział w projekcie pn. MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJA FIRMA 2, realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego możesz otrzymać:   1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 25 000,- zł brutto. 3. Podstawowego wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto / 1 miesiąc. 4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Moja Przyszłość - Moja firma 2 został wydłużony do dnia 19 lutego 2021 r. ( piątek)

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Moja Przyszłość - Moja firma 2 został wydłużony do dnia 05. lutego 2021 r. ( piątek)

UWAGA ! NOWY NABÓR DO PROJ. MOJA PRZYSZŁOŚĆ-MOJA FIRMA 2

Grafika
  DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO, PRACUJĄCYCH ZARABIAJĄCYCH NAJNIŻSZA KRAJOWĄ W WIEKU OD 30 ROKU ŻYCIA Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej Nie masz środków finansowych przeznaczonych na ten cel Weź udział w projekcie pn. MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJA FIRMA 2, realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego możesz otrzymać:   1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 25 000,- zł brutto. 3. Podstawowego wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto / 1 miesiąc. 4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- z