ROZLICZENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UWAGA: Rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego następuje w terminie do 7 dni od daty zapłaty składki ZUS za 6 miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez złożenie szczegółowego zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany z przyznanych środków, do którego załączone zostają faktury lub inne dokumenty księgowe potwierdzające dokonanie zakupu towarów i/lub usług i wskazujące stawki podatku VAT dla poszczególnych wydatków.

W związku z powyższym Uczestnicy projektu, muszą złożyć celem rozliczenia wsparcia pomostowego, do Siedziby Lidera Projektu Izby Rzemieślniczej w Opolu, Opole ul. Katowicka 55, tel. 77/454-31-73, w godzinach od 8:00 do 14:00, Zestawienie wydatków poniesionych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 28 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), do którego załączone zostają kopie faktur lub innych dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie zakupu towarów i/lub usług i wskazujących stawki podatku VAT dla poszczególnych wydatków oraz potwierdzenia zapłaty. Dokumenty należy składać w jednym egzemplarzu.

 28.docx

Popularne posty z tego bloga

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczona została Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach IV NABORU

Lista Rankingowa Projektu "MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2" – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH IV NABORU

Podstawowa lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA 2, w ramach V NABORU